Ultragebelik Facebook
Ultragebelik İnstegram
Ultragebelik Youtube
ultragebelik.com twiter
 • ANA SAYFA
 • GÖRÜNTÜLER
  • 2 BOYUTLU RESİMLER
  • 2 BOYUTLU VİDEOLAR
  • 4 BOYUTLU RESİMLER
  • 4 BOYUTLU VİDEOLAR
  • DOPPLER RESİMLER
  • DOPPLER VİDEOLAR
 • DÜŞÜNCELERİNİZ
  • YORUM OKU
  • YORUM GÖNDER
 • SIK SORULANLAR
  • SIK SORULAN SORULAR
  • VİDEOLU CEVAPLAR
 • MEDYA
  • YAZILI BASIN
  • GÖRSEL BASIN
 • İLETİŞİM
Ultragebelik
Melih Atahan Güven
Gebelikte Yapılan Testler
Gebelik Takibi
Detaylı Ultrasonograji
Girişimsel Mudehale
Anne Kanından bebek kromozom tayini
Fetal Ekokardiyografi
Ense Kalınlığı Ölcümü
     MULTİFETAL REDÜKSİYON (İNDİRGENME)

Çoğul gebeliklere ait olası komplikasyonların tekil gebeliklere göre daha fazla olması nedeniyle günümüzde, gebelikteki maksimum gebelik sayısının bir veya iki olması sağlıklı birey veya bireyler elde edebilmek adına önerilmektedir. Anne karnındaki bebek sayısı artıkça erken doğum ve buna bağlı sekellerin (beyin hasarı vs.) görülme sıklığı artacaktır. Bununla birlikte tekil gebelik, ikiz gebeliğe göre erken doğum açısından daha az risklidir.

Ultrasonografi eşliği altında bebeklerin değerlendirilmesini ve uygun bebeğin seçimini takiben, anne karnın uygun yerinden ince bir iğneyle (tıpkı amniyosentezdeki gibi) girilerek bebeğin kalbine KCL verilmesi (1-2cc) sonucu sonlandırılma işlemidir.

Bu işlem mutlaka tecrübeli bir Perinatolog (perinatoloji uzmanı) tarafından gerçekleştirilmelidir.

İşlemden önce (ikiz, üçüz, dördüz, beşiz vs.) her bir fetüsün CRL (baş-popo mesafesi) ölçümünün yapılması, uzuvlarının değerlendirilmesi ve haftası itibari ile görülebilecek majör anomalilerin (sakatlıkların) tespiti yapılır. Bebeklerin kese yapısın değerlendirilmesi, bebekler arasında ortak bir beslenme olup olmadığının belirlenmesinde oldukça önemlidir. Ortak plasental (eş) paylaşımı olan bebeklerin olup olmadığının değerlendirilmesi, indirgeme yapılacak bebeğin seçimi açısından da oldukça önemlidir. Diğer önemli bir nokta ise her bir bebeğin uygun planda NT (ense kalınlığı) ölçümünün yapılmasıdır. Artmış NT kalınlığına sahip bebeğin olası kromozomal anomaliler ve yapısal sakatlıklar yönünden (özellikle kalp) risk oluşturduğu unutulmamalıdır. Yukarıda sayılan değerlendirmeler sonucu anormallik saptanan bebek işlem (indirgeme-redüksiyon) için seçilir.

Redüksiyon–indirgeme işlemi genellikle gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılır. Bu haftaya kadar beklemenin amacı yukarda belirtildiği gibi seçilecek bebeğin tayininde bu işlemi şansa bırakmamaktır. Ek olarak çoğul gebeliklerde gebeliğin 10. haftasına kadar her bir bebeğin yaklaşık %15 şansla kendiliğinden vefat edebilme olasılığı vardır. Bu sebeple gebeliğin erken döneminde bu işlem yapılmamalıdır.  İndirgeme işlemi gebeliğin 11-14. haftası arasında yapılmalıdır.

Eğer bu işlemi 11. haftadan önce yaparsak, yukarda belirtilen özellikler (NT, sakatlık, plasenta paylaşımı vs.) değerlendirilemeyeceği için Redüksiyon-indirgeme yaptığımız bebeği şans eseri seçmiş olacağız. Bu durumda ilerleyen haftalarda, kalan bebeklerde kromozomal anomali (örn: Down sendromu), yapısal sakatlık çıkma ihtimali, 11-14. hafta arasında yapılan redüksiyon – indirgeme işlemine göre daha fazla olacaktır. Bu sebeple işlem için en uygun hafta 11-14. gebelik haftası arasıdır.

Redüksiyon-indirgeme işlemi 11-14. gebelik haftaları arasında anne adayının karınının uygun yerinden ince bir iğne ile yapılır. Vajinal yoldan (aşağıdan) yapılan redüksiyon-indirgeme işlemlerinde, karından yapılan uygulamaya göre düşük şansı oldukça fazladır. Bu sebeple Vajinal uygulama yoluyla indirgeme-redüksiyon işlemi tavsiye edilmemektedir.

İşlemde hekimin tecrübesi olası komplikasyonlara yol açabilmede en önemli etkendir. Tecrübeli ellerde olası gebelik kaybı şansı en aza inecektir.

İşlem sonrası bebeklerin keseleri birbirinden bağımsız ve ortak plasental (eş) paylaşımı yok ise işlem sonrası vefat eden bebek diğer bebeklere zarar vermez. Vefat eden bebek bir süre sonra (6-8 hafta) kendiliğinden eriyip tamamen kaybolacaktır.

İşlem için ameliyathane şartlarına gerek yoktur. İşlemden sonra anne adayının seyahat etmesinde, yürümesinde sakınca yoktur. Düşüğü engellemek adına özel bir istirahatın faydası bilimsel olarak gösterilmemiştir.

İşlem öncesi iğne uygulanacak alanın anti–bakteriyel bir ajanla temizlenmesi yeterlidir. İşlemin süresi 15-60 sn arasında değişebilmektedir.

İşlem sırasında hissedilecek ağrı, basit bir iğne enjeksiyonundan farklı değildir.

İşlem sonrası azalmış bebek sayısı nedeniyle 24-32. haftalar arasında olabilecek olası erken doğum şansı azalacaktır.

İşlem sonrası kan uyuşmazlığı var ise anne adayına 72 saat içinde Anti-D uygulanır.

Gönder Butonu
Temizle Butonu
  SORULARINIZ
*Sadece hamilelik öncesi ve hamileliğe ait sorular yanıtlanacaktır.
*Geri dönüş için lütfen email adresinizi doğru yazınız.
Bu sitede yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir ticari amac barındırmaz ve doktor tavsiyesi yerine geçmez.