Ultragebelik Facebook
Ultragebelik İnstegram
Ultragebelik Youtube
ultragebelik.com twiter
 • ANA SAYFA
 • GÖRÜNTÜLER
  • 2 BOYUTLU RESİMLER
  • 2 BOYUTLU VİDEOLAR
  • 4 BOYUTLU RESİMLER
  • 4 BOYUTLU VİDEOLAR
  • DOPPLER RESİMLER
  • DOPPLER VİDEOLAR
 • DÜŞÜNCELERİNİZ
  • YORUM OKU
  • YORUM GÖNDER
 • SIK SORULANLAR
  • SIK SORULAN SORULAR
  • VİDEOLU CEVAPLAR
 • MEDYA
  • YAZILI BASIN
  • GÖRSEL BASIN
 • İLETİŞİM
Ultragebelik
Melih Atahan Güven
Gebelikte Yapılan Testler
Gebelik Takibi
Detaylı Ultrasonograji
Girişimsel Mudehale
Anne Kanından bebek kromozom tayini
Fetal Ekokardiyografi
Ense Kalınlığı Ölcümü
    (Plasentadan Bİyopsİ Alma - Koryon Vİllus Örneklemesİ)  CVS

Koryon villus, bebeğe ait gelişmekte olan plasentanın (eş) bir kısmıdır. CVS, anne karnının uygun yerinden ince bir iğne yardımı ile girilmesini takiben (tıpkı amniyosentezdeki gibi) plasenta dokusunun uygun yerinden koryon villus örneklemesi (1-2 cc doku örneği) yapılmasına verilen isimdir. Şekilde görüldüğü gibi işlem sırasında bebeğin kesesi içine girilmediğinden bebeğe zarar vermeden müdahale yapılmaktadır.

Bu işlem mutlaka tecrübeli bir Perinatolog (perinatoloji uzmanı) tarafından gerçekleştirilmelidir.

CVS işlemi tıpkı ikizlere uygulanabilen Amniyosentez gibi, çoğul gebeliklerde de uygulanabilmektedir. İkizlerde CVS işlemi her bir bebeğin plasentasından ayrı örnekleme ile yapılır. İşlemin Amniyosenteze göre artısı, sonucun erken dönemde öğrenilmesi ve elde edilen sonuca göre erken dönemde bebeklere müdahale edebilme şansının olmasıdır. Halbuki Amniyosentez uygulaması en erken 16-17. gebelik haftasında yapılabiliyorken, CVS 11. gebelik haftasından itibaren yapılabilmektedir.

Teknik olarak işlemin uygulanışı amniyosentezle aynıdır. Tek fark, Amniyosentez işleminde iğne bebeğin kesesinin içine girmekte olup, CVS işleminde plasenta (eş) içindedir ve iğnenin bebeğe temas etme riski CVS’te yoktur. CVS ile tıpkı Amniyosentezde olduğu gibi bebeğe ait kromozom yapısı %99.9 güvenirlikle tespit olunur. Teorik ve koruyucu olarak CVS 10 ve 10. haftanın altındaki fetüslere uygulanmaz. Sıklıkla 11-14. gebelik haftası arasında uygulanmakta olup kültür sonucu 15-20 gün arasında alınır. Gerekirse belli kromozomlara ilişkin sonuçlar FISH yöntemi ile bir günde elde edilebilmektedir. Bu test sadece kromozomal anomalileriyle ilgilidir. BEBEKTE OLASI YAPISAL ANOMALİLERİ (SAKATLIKLARI) göstermez.

CVS işlemi, ameliyathane şatları gerektirmeyen yaklaşık 10-15 sn’lik bir işlemdir. Tecrübeli ellerde yapıldığı takdirde Amniyosentez ve CVS işlemleri sonrası olabilecek gebelik kayıp oranları yaklaşık aynıdır (yaklaşık 1/500). Bilinmesi gereken hekimin tecrübesine bağlı olarak bu düşük riskinin değişebileceğidir. CVS ve Amniyosentez işlemleri sonrası materyalin ürememe problemi uygun numune alındığı takdirde yok denecek kadar azdır. CVS ve Amniyosentez sonrası işlem uygun olarak yapıldığı takdirde kültürde Mozaiszm oranı aşağı yukarı aynıdır (1/200). 10-20 yıl öncesine kadar CVS’in az uygulanırlığı ve materyalin yanlış alınmasına sekonder gelişen komplikasyonlar sebebi ile (düşük ve ürememe) CVS'in uygulanımı hep alt seviyede kalmıştı. Günümüzde kromozom anomalilerinin tespitine yönelik ilk trimester tarama testlerinin etkinliğinin artması (ikili kombine test) ve sonucunu takiben anne adaylarının erken sonuç almak istemesi sebebi ile CVS ön plana çıkmaktadır.

Eğer anne adayının bebeğinde kromozom tayinini gerektirecek bir durum var ve bebekte 11-14. haftalar arasında ise CVS ile sonucunuzu amniyosenteze göre çok daha erken dönemde öğrenebilmektesiniz. Unutulmaması gereken, CVS uygulayan hekim sayısının kısıtlı olduğu ve bu işlemde tecrübenin, işlemin güvenirliliğinde ve komplikasyonların azalmasında önemli bir yer tuttuğudur. CVS işlemine sekonder enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır (1/1000). Dolayısıyla, işlem öncesi anti-bakteriyel bir ajanla işlem yapılacak bölgenin temizlenmesi yeterlidir.

CVS işleminde hissedilecek ağrı basit bir iğne enjeksiyonundan farklı değildir. İşlemden sonra seyahat edimesinde ve yürümekte sakınca yoktur. İstirahat  şart değildir.

Girişim yapılacak bölgeye anestezi amaçla ikinci bir iğne uygulamasının anlamı yoktur. CVS işlemi için ameliyathane şatlarına ihtiyaç olmayıp, yaklaşık 10 sn süren bir işlemdir.

Müdahale sonrası Rh uyuşmazlığı olan çiftlerden anne adayına Anti-D uygulaması 72 saat içinde önerilmektedir.

Amniyosentez_ve_CVS

Şekilde görüldüğü gibi CVS ve Amniyosentez uygulamasında iğne anne karnının uygun yerinden girmekte olup, Amniyosentezde iğne bebeğin kesesi içine, CVS'de ise iğne bebeğin eşi'ne (plasenta) yönelmektedir.

Gönder Butonu
Temizle Butonu
  SORULARINIZ
*Sadece hamilelik öncesi ve hamileliğe ait sorular yanıtlanacaktır.
*Geri dönüş için lütfen email adresinizi doğru yazınız.
Bu sitede yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir ticari amac barındırmaz ve doktor tavsiyesi yerine geçmez.